Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2016

typromantykaq
gardem s/s 2014
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
typromantykaq
7241 ec52 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
typromantykaq
7248 7c6a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
typromantykaq
walczcie o siebie, nie dajcie się wdeptać kryzysom beznadziejności
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
typromantykaq
2051 ac57
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
typromantykaq
4221 3a5f
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
7135 98da
Reposted fromamatore amatore viawishyouwerehere wishyouwerehere
typromantykaq
typromantykaq
7090 75ac
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
typromantykaq
2915 37b8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawishyouwerehere wishyouwerehere
typromantykaq
6440 8834
typromantykaq
4165 c152 500
Reposted frommidwife midwife viawishyouwerehere wishyouwerehere

March 08 2016

typromantykaq
Wybrałam cię
O jeden związek za wcześnie
Poznałam cię
O dwa lata za szybko
Pocałowałam cię
O trzy spotkania za prędko
Pragnęłam cię
O cztery miłości za późno
Dotknęłam cię
O pięć razy za dużo
Kochałam cię
O sześć lat za długo
Przepraszam,
Że byłeś mój nie w czasie...
— Diana Sullivan
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar
6674 04e1 500
typromantykaq
typromantykaq
typromantykaq
7838 462c 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
typromantykaq
Dopiero potem, kiedy przestałam sobie ze sobą radzić, zaczęłam szukać, czytać mądre książki, chciałam znaleźć wytłumaczenie: dlaczego jednego dnia wszystko mi przychodzi z łatwością, jestem miła, umiem pomóc sobie i innym, a drugiego dnia to jest zupełnie niemożliwe, nie chce mi się żyć. Nie jest to związane z żadną konkretną sytuacją, to jest jakiś ogień w głowie i mrok w oczach, który trawi wszystkie siły. Nie można się tego pozbyć, to zupełnie obezwładnia. I wtedy trzeba dać sobie czas. Ja już wiem, że to mija. „Dajcie Czasowi czas” – pisał Edward Stachura. Zawsze o tym pamiętam.
— Magda Umer, Charaktery 1/2011
typromantykaq
Chciałbym móc patrzeć tak, jak wy.
Nie widzieć tego, co we mnie tkwi.
— Dawid Podsiadło
Reposted frommefir mefir viawishyouwerehere wishyouwerehere
typromantykaq
W miłości do drugiej osoby ważne jest to, by zawsze się chciało. I w tym cały sekret bycia razem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromifyouleave ifyouleave viachica chica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl