Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2013

typromantykaq
2135 84fe
Reposted frompesy pesy vialetshavesex letshavesex
typromantykaq
2198 a7c5 500
Reposted frompesy pesy viailoveyou iloveyou
typromantykaq

September 05 2013

typromantykaq
typromantykaq
1257 843c 500
H. Poświatowska 
2426 7a2c
Reposted fromamatore amatore viaPaniRobinson PaniRobinson
typromantykaq
typromantykaq
typromantykaq
1905 7952
Reposted fromiwillbefine iwillbefine
typromantykaq
5385 561a
Reposted fromIriss Iriss
typromantykaq
Był tylko księżyc i my. To było wspaniałe. 
— "Yoko i John - Dni, których nigdy nie zapomnę"
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viastylte stylte
typromantykaq
Jest takie imię, które nosi milion osób, a mi i tak kojarzy się tylko z jedną osobą.
typromantykaq
Dla Ciebie mógłbym zrobić wszystko
Co zechcesz powiedz tylko
Naprawdę na dużo mnie stać

Przez Ciebie wpadłem w głęboką depresję
Już teraz nie wiem kim jestem,
Bo naprawdę na dużo mnie stać
— Myslovitz
Reposted from169cm 169cm viairrespective irrespective
typromantykaq
Play fullscreen
Coldplay Medley - Makeda & Kent 
typromantykaq
  A idź w cholerę. Tylko wróć zaraz...
— Monika Sawicka - Serwantka
Reposted fromIriss Iriss viakirciowa kirciowa

September 04 2013

6633 3c14
Reposted fromveryhornygifs veryhornygifs
1250 5ca9
Reposted fromveryhornygifs veryhornygifs
7980 d915
Reposted fromveryhornygifs veryhornygifs
7963 462c
Reposted fromveryhornygifs veryhornygifs viakrybus krybus
0706 09a2
Reposted fromveryhornygifs veryhornygifs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl